Disclaimer


De informatie op deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan uitdrukkelijk of impliciet een garantie wordt gegeven.

Vereniging Noordwesthoek Federatie is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. Vereniging Noordwesthoek Federatie is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Vereniging Noordwesthoek Federatie. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt hoe dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Noordwesthoek Federatie.